BTW Nummer Checker

Voer een Excel bestand in met in de eerste kolom de volledige BTW nummers. Voor de Nederlands situatie is het format: NL123456789B01. Elk land heeft zijn eigen format, bijvoorbeeld voor Frankrijk is het: FRXX 123456789. U kunt via deze tool voor maximaal 10 BTW nummers een aanvraag indienen. Taxsample zal deze nummers controleren aan de hand van de gegevens zoals deze in de EU-database zijn opgenomen. De uitkomst hiervan kunt u weer downloaden als een Excel bestand. U kunt natuurlijk ook het standaard bestand downloaden (onder aan de pagina). We merken op dat de terugkoppeling afhankelijk is van het werken van de landelijke databases die aan de EU-database zijn gekoppeld. Een volledig werkende versie voor uw bedrijf is beschikbaar op aanvraag. Uw gegevens worden niet door Taxsample bewaard. U kunt geen rechten ontlenen aan de door ons verstrekte data.

Voorbeeld outputfile
(Kan ook worden gebruikt als voorbeeld voor een inputfile)