Taric Checker

Hoe kunt u gebruik maken van de Taxsample Taric-checker?

Maak een Excel bestand met in de eerste kolom 1 tot 3 Taric codes. Wij zullen deze codes controleren en de informatie opvragen in de desbetreffend databases. De resultaten kunt u vervolgens downloaden als een Excel bestand, maar u kunt natuurlijk ook het standaard bestand downloaden dat beschikbaar komt onder aan de pagina. Wilt u een volledige en meest recente lijst toegesneden op uw administratie dan kunt u contact met ons opnemen. Uw gegevens worden niet door Taxsample bewaard. U kunt geen rechten ontlenen aan de door ons verstrekte data.

Voorbeeld outputfile
(Kan ook worden gebruikt als voorbeeld voor een inputfile)