toezicht-belastingdienst.jpg

Belastingdienst zet controlecapaciteit in op sectoren Zorg, Bouw en hun Intermediairs.

Waarschuwing voor alle organisaties in de Zorg, Bouw en Intermediairs in deze sectoren vanwege de verhoogde kans op controle door de Belastingdienst. Met betrekking tot het dossier rondom VAR-DBA-schijnzelfstandigheid zit de Belastingdienst niet langer op haar handen. De fiscus gaat strenger controleren, waarbij ook intermediairs in de Zorg- en Bouwsector onder de loep worden genomen. Overigens kan men verwachten dat de controle tevens gericht zal zijn op het toetsen van de aanvaardbaarheid van de aangifte Loonheffingen, waarbij ook andere onderwerpen in scope zullen zijn.

Op 4 februari 2020 heeft de Belastingdienst de Tweede kamer geïnformeerd over de aanpak van de controle op ‘toezicht arbeidsrelaties’, oftewel is er sprake van ZZP/ondernemerschap of van schijnzekerheid. De Belastingdienst heeft inmiddels capaciteit opgebouwd om hierop controles uit te kunnen gaan voeren. De informatie hierover is te downloaden via de website van de rijksoverheid.

Blijkt bij een controle dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, maar is er geen sprake van opzettelijk handelen? Dan handhaaft de Belastingdienst nog niet, maar krijg je 'aanwijzingen'. Je moet dan met de aanwijzingen aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat er een vaste dienstbetrekking komt óf een relatie zzp-opdrachtgever. Opdrachtgevers betalen tot 1-1-2021 wel een boete of naheffing als zij na controle door de Belastingdienst én na een waarschuwing de schijnzelfstandigheid voortzetten. De boete zou dan zelfs 100% kunnen bedragen.

De Belastingdienst heeft inmiddels voldoende capaciteit opgebouwd en ervaring opgedaan met de nieuwe collega’s om controles op grote schaal controles te kunnen gaan uitvoeren. In de afgelopen jaren hebben wij een flink aantal Loonheffingsonderzoeken begeleid, dus wij weten wat we kunnen verwachten. Het valt zeker niet uit te sluiten dat de controle gericht zal zijn op het toetsen van de aanvaardbaarheid van de aangifte Loonheffingen, waarbij alle andere onderwerpen (zoals WKR, expats, bijtelling leaseauto’s, etc.) ook de revue zullen passeren

Uiteraard kunt u op support van Taxsample rekenen, zowel in de situatie van controle door de Belastingdienst als in het voorkomen van een controle door proactief zelf te monitoren. Vraag via om de specifieke flyer, of bel via 0642713007 om vrijblijvend te sparren.