toezicht-belastingdienst.jpg

Blog van Willem Veldhuizen, TaxSample

Hieronder onze blog items:

  

Controleaanpak Belastingdienst en steekproeven

Statistische steekproeven komen steeds vaker voor bij de belastingdienst als controlemiddel. Uitgangspunt daarbij is het Handboek Controle. Echter de controleaanpak wijzigt nogal eens op basis van interne richtlijnen. Mocht u bij een controle betrokken worden, dan is het goed om te weten wat u vooraf met de Belastingdienst zou moeten bespreken.

Central European Distribution Warehouses are booming with upcoming Brexit

There are numerous central distribution warehouses of Non-EU based producers in the Netherlands. And with the upcoming Brexit we see a boom of recently arrived ones.  A large number of these companies are located in the Amsterdam area because of the good accessibility of this area by air (Schiphol), but also by sea (ports of Rotterdam and Amsterdam). The Dutch government always promoted and welcomed Non-EU distribution centers as they like to see the Netherlands as the most important entry point into the European Union (EU). Another important factor to move to the Netherlands is that Dutch customs have traditionally had a cooperative attitude towards business.

Belastingdienst zet controlecapaciteit in op sectoren Zorg, Bouw en hun Intermediairs.

Waarschuwing voor alle organisaties in de Zorg, Bouw en Intermediairs in deze sectoren vanwege de verhoogde kans op controle door de Belastingdienst. Met betrekking tot het dossier rondom VAR-DBA-schijnzelfstandigheid zit de Belastingdienst niet langer op haar handen. De fiscus gaat strenger controleren, waarbij ook intermediairs in de Zorg- en Bouwsector onder de loep worden genomen. Overigens kan men verwachten dat de controle tevens gericht zal zijn op het toetsen van de aanvaardbaarheid van de aangifte Loonheffingen, waarbij ook andere onderwerpen in scope zullen zijn.

Hoe data-analyse van uw douane-aangiften leidt tot verbeterslag

Taxsample heeft een no-nonsense analysetool tool ontwikkeld waarmee de GPA (Geautomatiseerde periodieke aangifte) op een efficiënte wijze kan worden gecontroleerd.

Bent u klaar voor de risico’s ná de Brexit?

“Hope for the best, prepare for the worst” is geen loze kreet, maar harde noodzaak geworden. Als u gaat uitvoeren naar het VK, zult u met Douanewetgeving te maken krijgen. Wellicht moeten invoerrechten daarbij worden voldaan. Waarschijnlijk wilt u voor uw goederenleveranties het BTW 0-tarief toepassen, net zoals bij leveranties aan andere niet EU-landen. Het inwinnen van advies hiervoor wordt gesubsidieerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland waarbij Brexit-vouchers beschikbaar worden gesteld.

Overtuig Belastingdienst van adequate werking van de fiscale beheersing

Belastingdienst als toezichthouder wil overtuigd worden van de adequate werking van de fiscale beheersing. De controleaanpak Belastingdienst biedt u de mogelijkheid om zelf de steekproefonderzoeken uit te voeren, mits met dezelfde scope en nauwkeurigheid als de Belastingdienst doet. En dat heeft veel voordelen.