toezicht-belastingdienst.jpg

Blog van Willem Veldhuizen, TaxSample

Hieronder onze blog items:

  

The amount of tax in relation to the size of a business’ operations can be significant, as can the risks associated with these taxes.

The question that businesses are therefore increasingly asking themselves is: Are we managing the risks associated with our tax positions? And even if businesses don’t ask themselves this question, risk management is something that the Dutch Tax and Customs Administration expects. Especially now given its new approach to audits. To clarify its audit approach, the Dutch Tax and Customs Administration has published a brochure entitled ‘The Audit Approach of the Dutch Tax and Customs Administration’ (Controleaanpak Belastingdienst; CAB). The brochure emphasizes the preference for random statistical sampling not only as a means of verification, but also as a way for organizations to apply a self-monitoring approach. Random samples are not only used for the technical examination of tax issues (for example, payroll tax and social security contributions and VAT), but also to assess the quality of the tax processes and control measures (the Tax Control Framework; TCF). To manage tax risks, control measures need to be developed and implemented. These measures must prevent, detect and correct any departures from tax procedures. The challenge lies in establishing whether these control measures are (or have been) effective.

Controleaanpak Belastingdienst richt zich op aanvaardbaarheid aangifte

Wanneer de Belastingdienst een controle bij u heeft aangekondigd, is het aan te raden om van tevoren afspraken te maken over de wijze van uitvoering van het onderzoek. Vooral, omdat de Belastingdienst steeds vaker een controle uitvoert op basis van een geïntegreerde steekproef. Een geïntegreerde steekproef is een statistische steekproef waarbij meerdere belastingmiddelen onderwerp van onderzoek zijn. Zo’n steekproef kan bij voorbeeld aansluiten bij de “cash flow” van uw organisatie, waarbij alle inkomende en uitgaande euro’s object van onderzoek zijn. De Belastingdienst geeft in de controleaanpak Belastingdienst (CAB) aan, niet meer werk te willen verrichten dan noodzakelijk is. Hieruit volgt dat zij bij de opzet van de steekproef als uitgangspunt heeft dat in de steekproef geen enkele fout kan worden toegestaan. Dit noemt men ook wel een ‘nulfoutenverwachting’. De gedachte hierachter is dat de Belastingdienst stelt dat belastingplichtige heeft verklaard, zijn aangifte stellig en zonder voorbehoud te hebben ingediend.